Disclaimer

Disclaimer


Op deze website wordt u algemene informatie aangeboden over de diensten die bij Autobedrijf Henk van der Eem worden aangeboden en aanverwante zaken.

Hoewel Autobedrijf Henk van der Eem de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht neemt bij de samenstelling en bij het onderhoud van de hier verstrekte informatie, kunnen wij niet garanderen dat deze informatie altijd volledig juist, compleet en actueel is. Autobedrijf Henk van der Eem aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enige schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie.

Autobedrijf Henk van der Eem kan niet uitsluiten dat er sprake kan zijn van storingen of onderbrekingen bij het gebruik van de website of vertraging in het verstrekken van informatie of verzending van berichten. Hiervoor aanvaardt Autobedrijf Henk van der Eem geen aansprakelijkheid. Wij behouden ons het recht toe, zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment wijzigingen en correcties in deze site en in de gebruiksvoorwaarden aan te brengen, of de toegang tot deze site te beëindigen op de wijze en op het moment dat wij dat wenselijk en noodzakelijk achten.

Copyright: alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en andere intellectuele eigenrechten op alle teksten, afbeeldingen, geluiden, videobeelden, software en andere materialen op deze site zijn eigendom van Autobedrijf Henk van der Eem.

Contact